Pokračujeme v rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchrany


Pokračujeme v rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchrany Dňa 6. decembra 2022 sa v priestoroch 51. krídla v Prešove, konalo pracovné rokovanie za účelom rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchrany v súlade so „Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akciách v prípade leteckej nehody.“ Veliteľ 51. krídla plukovník Marek Homola privítal zástupcov Krajského a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov, vedúceho Oddelenia operačného riadenia a Integrovaného záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov, zástupcov Krajského a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prešov, náčelníka Strediska riadenia operácií Vzdušných síl OS SR, veliteľov letiek a vybraných odborných náčelníkov 51. krídla Prešov. Po úvodných slovách veliteľa, metodicky s aktívnymi vstupmi všetkých zúčastnených strán viedol rokovanie kapitán Štefan Veliký. Predmetom pracovného rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce v oblasti pátrania a záchrany, vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo záverov posledných spoločných cvičení a spoločného nasadenia pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách. Prítomní sa oboznámili s možnosťami využitia novozavedených prostriedkov leteckého prieskumu a monitoringu hasičského a záchranného zboru a polície pre účely pátrania. Dôležitým bodom rokovania bolo objasniť systém a tok informácií pre rýchle začatie pátrania a záchrany so zložkami Integrovaného a záchranného systému Slovenskej republiky. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov plukovník Peter Kovalík informoval prítomných o pripravovaných legislatívnych zmenách v Zákone o integrovanom záchrannom systéme č.129/2002 Z.z. a o možnostiach zlepšenia komunikácie zasahujúcich jednotiek v digitálnej a analógovej rádiovej sieti. Ďalším významným bodom rokovania bolo stanovenie si cieľov ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce, ako aj metodické zlepšenie koordinácie síl a prostriedkov zasahujúcich jednotiek, posilnenie ich interoperability a vykonanie spoločného súčinnostného cvičenia „Záchrana 2023“ v nasledujúcom výcvikovom roku. Po skončení rokovania veliteľ 51. krídla plukovník Marek Homola vyjadril poďakovanie za trvalú podporu a dlhoročnú spoluprácu v oblasti pátrania a záchrany.

Pokračujeme v rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchranyPokračujeme v rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchranyPokračujeme v rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchranyPokračujeme v rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti pátrania a záchrany

Autor: kpt. Štefan Veliký , Foto: kpt. Alena Komová - Dátum: 09.12.2022
Čítanosť: 2216
Verzia pre tlač

Skočiť na menu