Preskocit navigáciu

dvpPracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

23.03.2023 V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení Vojenskej polície sa v dňoch 21. – 22. marca 2023 v priestoroch zariadenia Smrekovica Horezza a.s. uskutočnila pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície s hlavnými funkcionármi Vojenskej polície. V rámci pracovnej porady bolo vyhodnotené plnenie úloh odborov a oddelení Vojenskej polície za rok 2022 a prezentované hlavné úlohy pre rok 2023. Taktiež bol odovzdaný putovný pohár najlepšiemu oddeleniu policajného výkonu, ktorý za rok 2022 zís...

Policajné zabezpečenie návštevy N GŠ OS Gruzínska

Policajné zabezpečenie návštevy N GŠ OS Gruzínska
23.03.2023V dňoch 19. – 21. marca 2023 príslušníci Vojenskej polície vykonali zaistenie osobnej bezpečnosti Náčelníkovi Generálneho štábu OS Gruzínska genmjr. Giorgi Matiashvil...
Zdroj: mp.mil.sk

Spoločný súčinnostný výcvik Air Marshalov

Spoločný súčinnostný výcvik Air Marshalov
23.03.2023V dňoch 15. – 16. marca 2023 bol vykonaný spoločný súčinnostný výcvik Air Marshalov a posádky lietadla C-27J SPARTAN. Hlavným cieľom bolo stmelenie a vytvorenie je...
Zdroj: mp.mil.sk

Military Police Crime Investigation Forum 2023

Military Police Crime Investigation Forum 2023
16.03.2023V dňoch 6. - 10. marca 2023 sa v NATO Military Police Centre of Excellence v poľskom meste Bydgoszcz konalo Military Police Crime Investigation Forum 2023, ktorého zám...
Zdroj: mp.mil.sk

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície
16.03.2023V dňoch 27. februára – 3. marca 2023 sa kriminalistickí technici Vojenskej polície v rámci prebiehajúceho pilotného Zdokonaľovacieho kurzu kriminalistických technikov ...
Zdroj: mp.mil.sk

Spoločný výcvik psovodov a psov ozbrojených zložiek

Spoločný výcvik psovodov a psov ozbrojených zložiek
09.03.2023V dňoch 1. - 2. marca 2023 sa v priestoroch 13. mechanizovaného práporu Levice, ktorý na danú aktivitu prepožičal priestory a techniku, uskutočnil spoločný výcvik pso...
Zdroj: mp.mil.sk

Vzdelávanie inštruktorov odborného kynologického výcviku

Vzdelávanie inštruktorov odborného kynologického výcviku
22.02.2023V dňoch 6. - 10. februára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek uskutočnilo Inštrukčno - metodické zamestnanie (IMZ) pre inštruktorov odb...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie v oblasti štandardizácie NATO MP Panel I/2023

Pracovné rokovanie v oblasti štandardizácie NATO MP Panel I/2023
22.02.2023V dňoch 13. až 17. februára 2023 sa v poľskom meste Bydgoszcz uskutočnilo pracovné rokovanie obrannej štandardizácie NATO Military Police Panel – I (MPP -I) pod ...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie k podpore Vojenskej polície Ukrajiny

Pracovné rokovanie k podpore Vojenskej polície Ukrajiny
13.02.2023V dňoch 6. až 10. februára 2023 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Multinational Joint Committee / Military Police Subcommittee (MJC/MPS) zameranej k podpore ...
Zdroj: mp.mil.sk

Skočiť na menu


Share