Preskocit navigáciu

Vrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráce


Vrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráce
Medzinárodná konferencia na tému Hasenie lesných požiarov v slovensko-požskom pohraničí sa konala v  dňoch 27. a 28. februára 2014 sa v Prešove. Tento projekt, financovaný Európskou úniou, je zameraný najmä na posilňovanie vzahov a výmenu skúseností medzi požskými a slovenskými hasičskými zbormi.
Prvý deň konferencie bol zameraný skôr na teoretické poznatky. Počas týchto prednášok so svojimi odbornými skúsenosami vystúpil aj velitež vrtužníkovej letky podplukovník Peter Križ na tému „Skúsenosti zo zásahovej činnosti vrtužníkového krídla, jeho možnosti.“. Počas druhého dňa konferencie účastníci navštívili priestory vrtužníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša, kde si mohli na statickej ukážke vrtužníka Mi-17 zblízka obzrie optoelektronické zariadenia vrtužníkov, ktoré sa môžu využíva aj pri lesných požiaroch. Touto oblasou ich sprevádzal a odborný výklad podával príslušník krídla nadporučík Štefan Veliký. Počas praktickej ukážky bola požským kolegom predvedená spolupráca príslušníkov hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky s osádkou vrtužníka prešovského krídla. Pri tejto súčinnosti bolo zúčastneným predvedené zlaňovanie z vrtužníka Mi-17, transport osôb v podvese prostredníctvom transportného lehátka UT-2000 a spolupráca osádky vrtužníka s pozemným personálom pri napĺňaní a manipulácii s OTO vakom.
Účastníci tejto konferencie si tak, okrem príjemných zážitkov, určite odniesli užitočné inforácie a skúsenosti, ktoré im pomôžu pri ochrane zdravia obyvatežov a ich majetku.

Vrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráceVrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráceVrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráceVrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráceVrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráce 2Vrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráce 2Vrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráce 2Vrtužníkové krídlo participuje na programe cezhraničnej spolupráce 2

Autor: por. Daniel NEHILA , Foto: autor - Dátum: 07.03.2014
Čítanos: 8263
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share